doğrudan temin nedir

Doğrudan Temin Nedir ?

DOĞRUDAN TEMİN NEDİR?
Doğrudan Temin bir ihale usulü değildir.
İhale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edilmesidir.

KANUNUNDAKİ TANIM:
Kanun Doğrudan Temini
“Bu kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik
şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiğiusul” diye tanımlamıştır.

Doğrudan temin usulü, 4964 Sayılı kanunla bir ihale usulü olmaktan çıkartılarak ilave bentler eklenmiş, gerek kapsam, gerekse uygulama usulü açısından yeniden düzenlenmiştir.Kamu İhale Kanununun > 22

Doğrudan Temin Usulü Alım Süreçleri

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ
Kamu İhale Kanunu, Doğrudan Temini; bu kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlamış; kanunun tartışmalara yol açan doğrudan temin usulü, 4964 Sayılı kanunla bir ihale usulü olmaktan çıkartılarak ilave bentler eklenmiş, gerek kapsam, gerekse uygulama usulü açısından yeniden düzenlenmiştir.
Kamu İhale Kanununun > 22 <
nci maddesinde (Değişik:4964/ 15 md.) belirtilen hallerde ihtiyaçların karşılanması hükmü yer almıştır.

Sponsorlu Bağlantılar