doğrudan temin evrakları

Doğrudan Temin Usulü Alım Süreçleri

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL, HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİ
Kamu İhale Kanunu, Doğrudan Temini; bu kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul olarak tanımlamış; kanunun tartışmalara yol açan doğrudan temin usulü, 4964 Sayılı kanunla bir ihale usulü olmaktan çıkartılarak ilave bentler eklenmiş, gerek kapsam, gerekse uygulama usulü açısından yeniden düzenlenmiştir.
Kamu İhale Kanununun > 22 <
nci maddesinde (Değişik:4964/ 15 md.) belirtilen hallerde ihtiyaçların karşılanması hükmü yer almıştır.

Sponsorlu Bağlantılar