Onay Belgesi

4- Doğrudan Temin Onay Belgesi

Doğrudan Temin Alım Onayı
İdarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, alımın niteliğine göre hazırlanan şartname ve/veya sözleşme tasarısı, (fiilen uygulama imkanı olmayan idarelerce değerlendirilerek, onay belgesinde şartname ve/veya sözleşme düzenlenmeyeceği, avans ve fiyat farkı verilip verilmeyeceği belirtilir.) Standart form ve ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belge Onay belgesine eklenir.
Ayrıca belirtilen malın/hizmetin doğrudan temini için gerekli fiyat
araştırmasını ve diğer işlemleri yapmak üzere görevlindirilen personelin ismi yazılır.
Örnek Doğrudan Temin Onay Belgesi

Sponsorlu Bağlantılar